loading

#tag: Hiệu ứng Von Restorff

7 hiện tượng tâm lý người dùng trong thiết kế UX
7 hiện tượng tâm lý người dùng trong thiết kế UX
Đừng trở nên xấu xa và lạm dụng tâm lý học để thao túng người dùng cuối của bạn. Khi nhìn vào meme thú vị này, bạn có tự hỏi…
  • Chỉ 13 phút đọc
Tâm lý học trong thiết kế UX/UI
Tâm lý học trong thiết kế UX/UI
Tâm lý học đóng vai trò to lớn trong thiết kế trải nghiệm người dùng. Chúng ta cần nhận thức đúng đắn về các thiết kế của mình, để quá trình…
  • Chỉ 5 phút đọc