#tag: hiệu ứng thiết kế

Các hiệu ứng thị giác trong UI (User Interface)
Các hiệu ứng thị giác trong UI (User Interface)
Biết cách ứng dụng các hiệu ứng thị giác có thể dùng để cân bằng các icon, căn chỉnh lề các thành phần thiết kế một cách chính xác và…
  • Chỉ 13 phút đọc
8 ví dụ tuyệt vời về hiệu ứng X-Ray trong thiết kế web
8 ví dụ tuyệt vời về hiệu ứng X-Ray trong thiết kế web
X-Ray là một dạng bức xạ điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng khả kiến. Nó dễ dàng đi qua các vật thể rắn và cho phép bạn…
  • Chỉ 7 phút đọc