#tag: Henry Ossawa Tanner

5 họa sĩ người Mỹ gốc Phi nổi bật nhất và dấu ấn của họ trong nghệ thuật
5 họa sĩ người Mỹ gốc Phi nổi bật nhất và dấu ấn của họ trong nghệ thuật
Việc tìm hiểu về các họa sĩ là phần tuyệt vời để học hỏi và nghiên cứu nghệ thuật. Tuy nhiên, hầu hết các họa sĩ đã tìm thấy thành…
  • Chỉ 10 phút đọc