#tag: Hana Vasak

[Studia-round] Kỳ 11 | Thành công sau những thất bại của nghệ nhân gốm Hana Vasak
[Studia-round] Kỳ 11 | Thành công sau những thất bại của nghệ nhân gốm Hana Vasak
“Nếu lúc đầu, bạn không thành công, bạn hãy tiếp tục cố gắng!” một câu thành ngữ đã không còn quá xa lạ. Và đối với nghệ nhân gốm tại Melbourne, Hana…
  • Chỉ 4 phút đọc