#tag: good design

Thiết kế tuyệt vời là cách chạm đến trái tim người dùng và UX là yếu tố cốt lõi
Thiết kế tuyệt vời là cách chạm đến trái tim người dùng và UX là yếu tố cốt lõi
“Thiết kế”- một cụm từ mà chắc hẳn cuốn từ điển nào cũng sẽ có, chúng được định nghĩa là “một họa tiết được sử dụng để trang trí một…
  • Chỉ 7 phút đọc
Thế giới không dễ dàng cho người khuyết tật, nhà thiết kế có thể làm gì để cuộc sống của họ tốt hơn?
Thế giới không dễ dàng cho người khuyết tật, nhà thiết kế có thể làm gì để cuộc sống của họ tốt hơn?
Trong bối cảnh ngày nay, thiết kế cần có sự bao quát; điều đó có nghĩa là các nhà thiết kế cần tạo ra các thiết kế web/thiết kế sản…
  • Chỉ 8 phút đọc