loading

#tag: gmail

Những thay đổi của Material Design tại hội nghị phát triển Google I/O 2018
Những thay đổi của Material Design tại hội nghị phát triển Google I/O 2018
Google đang có những sự thay đổi lớn trong năm nay. Vào cuối tháng 4, Gmail đã ra mắt giao diện mới, hoàn chỉnh với một bảng màu mới, nhiều khoảng…
  • Chỉ 3 phút đọc