#tag: gieo

Đồ án tốt nghiệp: Gieo - Website cửa hàng bán nông sản thuận tự nhiên tại Việt Nam
Đồ án tốt nghiệp: Gieo - Website cửa hàng bán nông sản thuận tự nhiên tại Việt Nam
Gieo được ra đời với sứ mệnh trở thành một Website thương mai điện tử không chỉ cung cấp các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên mà còn có thể…
  • Chỉ 5 phút đọc
Sách Gieo - Chuyện một hành trình gieo niềm vui và cái đẹp
Sách Gieo - Chuyện một hành trình gieo niềm vui và cái đẹp
“Khi cảm hứng rực rỡ trộn hòa với thực tế chân chất Khi những người mơ hợp nhất cùng tâm sức tạo dựng Khi câu chuyện hành trình đồng thời là niềm…
  • Chỉ 4 phút đọc