#tag: giám tuyển

Giám tuyển là gì? Thế nào mới là một giám tuyển thực thụ?
Giám tuyển là gì? Thế nào mới là một giám tuyển thực thụ?
Giám tuyển (curator) là một chức danh vẫn còn mơ hồ với đại đa số. Có lẽ vì vậy mà hiện nay chúng ta thấy chức danh này xuất hiện…
  • Chỉ 7 phút đọc
Approved by Pablo - Tổ chức giám tuyển thúc đẩy nghệ thuật
Approved by Pablo - Tổ chức giám tuyển thúc đẩy nghệ thuật
Approved by Pablo là một tổ chức hợp tác nghệ thuật tại  London chuyên giám tuyển, sản xuất và thúc đẩy nghệ thuật. Đây là mô hình mới mẻ với…
  • Chỉ 3 phút đọc