loading

#tag: font psychology

Tâm lý học font chữ và tác động (Phần 2): Yếu tố tâm lý đằng sau các font chữ chính và cách ứng dụng
Tâm lý học font chữ và tác động (Phần 2): Yếu tố tâm lý đằng sau các font chữ chính và cách ứng dụng
Tâm lý học font chữ là một thứ cực kì quyền năng. Font chữ bạn chọn cho thiết kế của mình có thể thay đổi đáng kể cách mà người…
  • Chỉ 6 phút đọc
Định nghĩa về tâm lý học font chữ và tác động của nó (Phần 1)
Định nghĩa về tâm lý học font chữ và tác động của nó (Phần 1)
Tâm lý học font chữ là một thứ cực kì quyền năng. Font chữ bạn chọn cho thiết kế của mình có thể thay đổi đáng kể cách mà người…
  • Chỉ 6 phút đọc