#tag: evernote

Quá trình phát triển của logo thương hiệu Evernote
Quá trình phát triển của logo thương hiệu Evernote
Ra mắt vào năm 2008, Evernote là một ứng dụng điện thoại dùng để ghi chép, tổ chức, lên danh sách đầu việc, và lưu trữ dữ liệu. Phát triển…
  • Chỉ 6 phút đọc