#tag: Erik Kessels

Erik Kessels: Bức ảnh thật sự không hiển thị trước camera, mà trong chính tâm trí ta
Erik Kessels: Bức ảnh thật sự không hiển thị trước camera, mà trong chính tâm trí ta
"Nó không chỉ là những thứ xảy ra trước camera, mà là đằng sau nó, trong đầu họ.”
  • Chỉ 10 phút đọc