#tag: điện

Ý tưởng skateboard điện vô cùng đẹp mắt dành cho Nike
Ý tưởng skateboard điện vô cùng đẹp mắt dành cho Nike
Jaehyuk Lim, một nhà thiết kế người Hàn Quốc đã chia sẻ ý tưởng thiết kế một chiếc skateboard điện tuyệt vời dành cho nhãn hiệu Nike. Thậm chí những…
  • Chỉ 3 phút đọc