loading

#tag: designer vs developer

Checklist các câu hỏi giúp nhà thiết kế website kiểm tra sản phẩm của mình
Checklist các câu hỏi giúp nhà thiết kế website kiểm tra sản phẩm của mình
Là một nhà thiết kế sản phẩm, chúng ta nên biết một điều quan trọng rằng thiết kế chỉ là một bước trong quá trình phát triển sản phẩm. Thiết kế của…
  • Chỉ 7 phút đọc
Làm việc cùng lập trình viên sản phẩm có “khó khăn” như bạn nghĩ?
Làm việc cùng lập trình viên sản phẩm có “khó khăn” như bạn nghĩ?
Tim Pleiko-Izik – một nhà thiết kế sản phẩm cao cấp, anh có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhóm lập trình sản phẩm kỹ thuật số. Trong…
  • Chỉ 9 phút đọc