loading

#tag: denny nguyễn

WAY channel - Truyền hình cho giới trẻ pha trộn văn hoá tuồng
WAY channel - Truyền hình cho giới trẻ pha trộn văn hoá tuồng
Đồ án Tốt nghiệp của Denny Nguyễn ở trường Đại học Văn Lang với cách tiếp cận đồ hoạ hiện đại bằng phương pháp thủ công tạo nên hiệu ứng…
  • Chỉ 3 phút đọc