#tag: Dale Hardiman

[Studia-round] Kỳ 5 | Phỏng vấn hai nhà thiết kế nội thất Dale Hardiman và Adam Lynch của studio Dowel Jones
[Studia-round] Kỳ 5 | Phỏng vấn hai nhà thiết kế nội thất Dale Hardiman và Adam Lynch của studio Dowel Jones
Dale Hardiman và Adam Lynch là hai nhà thiết kế trẻ tài năng ở Melbourne, họ đến từ studio Dowel Jones. Tuy còn rất trẻ tuổi nhưng cả hai đã gầy…
  • Chỉ 8 phút đọc