#tag: corporate identity

Bạn đã hiểu “Brand Identity” là gì ?
Bạn đã hiểu “Brand Identity” là gì ?
CI chỉ là bề nổi Trong giới thiết kế quảng cáo hiện nay đang phổ biến thuật ngữ CI (corporate identity) và ngay trong các trường lớp chính quy kể…
  • Chỉ 16 phút đọc