#tag: complexity

Quy luật của sự đơn giản trong thiết kế sản phẩm
Quy luật của sự đơn giản trong thiết kế sản phẩm
20 ví dụ đơn giản và dễ hiểu kèm hình minh họa về cách mà chúng ta đơn giản hóa một sản phẩm. Ngày nay, hầu hết các công ty…
  • Chỉ 20 phút đọc