#tag: cổ phục

Cổ phục Việt Nam qua các thời đại
Cổ phục Việt Nam qua các thời đại
Cuốn sách “Trang phục phụ nữ Việt Nam qua từng thời đại” của designer Linh Dao là một dự án cá nhân được vẽ bằng những nét uyển chuyển từ…
  • Chỉ 4 phút đọc
Giới trẻ Việt không quan tâm văn hóa Việt? Đừng nhầm! (P.6)
Giới trẻ Việt không quan tâm văn hóa Việt? Đừng nhầm! (P.6)
Chúng ta không thể bài xích truyền thống, nhưng cũng đừng vì khôi phục lại những gì thuộc về truyền thống mà phản ứng tiêu cực với sự cách tân.
  • Chỉ 7 phút đọc