#tag: Clea Cregan

[Studia-round] Kỳ 8 | Clea Cregan - người thiết kế Terrarium mang niềm say mê đặc biệt với thiên nhiên
[Studia-round] Kỳ 8 | Clea Cregan - người thiết kế Terrarium mang niềm say mê đặc biệt với thiên nhiên
Khởi đầu là một nhà thiết kế đa phương tiện, với công việc đầy bận rộn trong ngành điện ảnh và kinh doanh, thế nhưng vô tình một dự án…
  • Chỉ 13 phút đọc