#tag: cinderella

Di sản của Mary Blair - Hoạ sĩ và nguồn cảm hứng huyền thoại cho những bộ phim của Disney
Di sản của Mary Blair - Hoạ sĩ và nguồn cảm hứng huyền thoại cho những bộ phim của Disney
Lời người dịch: Bài viết là bản lược dịch cuộc phỏng vấn của Kirsten Acuna (INSIDER) với Mary Walsh, giám đốc điều hành của Animation Research Library, Walt Disney Animation…
  • Chỉ 9 phút đọc