Tag: Charles Darwin view_module view_stream

Darwin đã trở thành cha đẻ độc nhất của thuyết tiến hoá như thế nào?

Darwin kinh ngạc khi nhận được một học thuyết giống y như của mình từ một nhà khoa học khác. Có phải ông sắp lãng phí hai thập kỷ của cuộc đời chỉ vì một chàng trai trẻ đã tìm ra điều đó nhanh hơn?