#tag: carton

Giải pháp lều trại không thể tuyệt vời hơn cho lễ hội
Giải pháp lều trại không thể tuyệt vời hơn cho lễ hội
Thay vì dựng lều nhựa, dùng giấy carton với khả năng tái chế 100% đang là một trong những xu hướng được thế giới ưa chuộng.
  • Chỉ 3 phút đọc