#tag: capsule wardrobe

Việc lựa chọn trang phục khi đến nơi làm việc quan trọng như thế nào?
Việc lựa chọn trang phục khi đến nơi làm việc quan trọng như thế nào?
“Kĩ năng mềm rất quan trọng trong thiết kế. Và một trong số những kĩ năng mềm đó là cách bạn chọn trang phục như thế nào.”
  • Chỉ 12 phút đọc