#tag: cao ốc

Hệ thống kính tự làm sạch - kỉ nguyên mới của kiến trúc?
Hệ thống kính tự làm sạch - kỉ nguyên mới của kiến trúc?
Hệ thống kính tự làm sạch có thể nói là cuộc cách mạng hóa tương lai của ngành kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, một số ý kiến lại lo…
  • Chỉ 4 phút đọc