#tag: Canon

Quá trình phát triển concept một bộ ảnh: Colorful Memory
Quá trình phát triển concept một bộ ảnh: Colorful Memory
Tôi muốn kết nối những màu sắc với kỷ niệm ấu thơ của mình – đó là lý do tôi quyết định gọi nó là “Colorful Memory”. Milan Vopalensky, một…
  • Chỉ 5 phút đọc