loading

#tag: cá nhân

Magnet - Dự án thương hiệu cá nhân sử dụng lực tương tác nam châm
Magnet - Dự án thương hiệu cá nhân sử dụng lực tương tác nam châm
Adica Cho là một nhà thiết kế motion graphic hiện đang sống tại Seoul, Hàn Quốc. Dự án nhận diện thương hiệu cá nhân dưới đây của anh thể hiện…
  • Chỉ 3 phút đọc