loading

#tag: bordeaux

MÉCA: Thánh đường văn hoá mới tại thành phố Bordeaux
MÉCA: Thánh đường văn hoá mới tại thành phố Bordeaux
Làm sao để giữ được sự riêng biệt của ba viện văn hoá độc lập ngụ trong cùng một toà nhà mà vẫn có thể tạo ra khoảng sân rộng…
  • Chỉ 5 phút đọc