#tag: blue house

Nhìn sâu vào cuộc sống của Frida Kahlo qua triển lãm tại bảo tàng ở London
Nhìn sâu vào cuộc sống của Frida Kahlo qua triển lãm tại bảo tàng ở London
The Blue House, ngôi nhà của Frida Kahlo, đã được tái hiện một phần bên trong bảo tàng V&A ở London cho buổi triển lãm những kỷ vật của bà.…
  • Chỉ 4 phút đọc