#tag: Before They Pass Away

Vẻ đẹp của những dân tộc nơi tận cùng thế giới qua ống kính của Jimmy Nelson
Vẻ đẹp của những dân tộc nơi tận cùng thế giới qua ống kính của Jimmy Nelson
Quyết định lưu giữ vẻ đẹp dân tộc vô giá trước khi mọi thứ biến mất, nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson đã thực hiện bộ ảnh mang tên “Before They…
  • Chỉ 12 phút đọc