#tag: bazaar

Bộ ảnh chụp kính râm mang chất vị lai trên tạp chí Bazaar
Bộ ảnh chụp kính râm mang chất vị lai trên tạp chí Bazaar
Bộ hình với chủ đề kính râm trên tạp chí Bazaar số tháng 6 thực hiện bởi studio của nhiếp ảnh gia Tuấn Fr. Sự lược giản chi tiết ở…
  • Chỉ 3 phút đọc