#tag: bầu trời

Những tấm hình nên thơ của Lân Nguyễn - chàng nhiếp ảnh gia yêu bầu trời
Những tấm hình nên thơ của Lân Nguyễn - chàng nhiếp ảnh gia yêu bầu trời
Nhiếp ảnh gia Lân Nguyễn (19 XCV) yêu thích việc sáng tạo và tìm kiếm vẻ đẹp từ những thứ rất nhỏ bé của đời thường, rồi đưa chúng lên…
  • Chỉ 3 phút đọc