#tag: Batsana

Responsive web design: Thế giới Internet nhìn thế nào trong năm 2016
Responsive web design: Thế giới Internet nhìn thế nào trong năm 2016
Responsive dĩ nhiên là việc giúp cho khách ghé thăm có 1 trải nghiệm tốt nhất dựa trên thiết bị của họ. Cho dù họ dùng mobile, máy để bàn…
  • Chỉ 6 phút đọc
Những thiết kế responsive website ấn tượng
Những thiết kế responsive website ấn tượng
Các thiết kế web Linh hoạt/ Tuỳ biến / Responsive trở nên quen thuộc. Hãy cùng chúng tôi xem các dạng Tuỳ biến web được thiết kế hấp dẫn, ấn…
  • Chỉ 3 phút đọc
Hơn cả thiết kế Responsive: Khám phá “Ưu tiên bối cảnh”
Hơn cả thiết kế Responsive: Khám phá “Ưu tiên bối cảnh”
Thiết kế Linh hoạt (responsive) rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả và đoạn kết của tất cả. Pete Sena đến từ công ty Digital Surgeons giải…
  • Chỉ 5 phút đọc