#tag: bảo vệ sinh vật biển

Làm thế nào một chú cá voi lại mắc kẹt trên bờ sông Seine?
Làm thế nào một chú cá voi lại mắc kẹt trên bờ sông Seine?
Con cá voi này đã tạo ra một sự khuấy động ở Paris khi được tìm thấy gần Nhà thờ Đức Bà. Vậy mà chú cá dù có mùi và…
  • Chỉ 4 phút đọc