#tag: banking app design

[UI Inspiration] Tổng hợp thiết kế ứng dụng dành cho ngân hàng
[UI Inspiration] Tổng hợp thiết kế ứng dụng dành cho ngân hàng
Công nghệ phát triển mạnh mẽ cũng là lúc các ngân hàng chạy đua để cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng. Trong xu hướng đó, Mobile…
  • Chỉ 3 phút đọc