#tag: bandersnatch

Netflix ra mắt tập phim Black Mirror: Bandersnatch, nơi người xem nắm vai trò đạo diễn
Netflix ra mắt tập phim Black Mirror: Bandersnatch, nơi người xem nắm vai trò đạo diễn
Lần đầu tiên Netflix trao quyền cho người xem quyết định toàn bộ tình tiết bộ phim. Với rất nhiều lựa chọn diễn ra xuyên suốt bộ phim, mở ra…
  • Chỉ 6 phút đọc