loading

#tag: andrew tallon

Nhà thờ Đức Bà Paris được cứu nhờ một bản đồ số hóa thực hiện 4 năm trước
Nhà thờ Đức Bà Paris được cứu nhờ một bản đồ số hóa thực hiện 4 năm trước
Điều đáng buồn là tác giả sẽ không bao giờ biết được dự án của ông có ý nghĩa to lớn thế nào với nhân loại, bởi ông đã mất…
  • Chỉ 4 phút đọc