#tag: An

Đồ án tốt nghiệp: AN Book - Truyện tranh về vấn nạn bạo lực gia đình kết hợp công nghệ AR
Đồ án tốt nghiệp: AN Book - Truyện tranh về vấn nạn bạo lực gia đình kết hợp công nghệ AR
An là đồ án tốt nghiệp truyện tranh – phim ngắn về chủ đề bạo lực gia đình. Qua An, Trần Gia Khang, sinh viên chuyên ngành Graphic Designer trường…
  • Chỉ 3 phút đọc