#tag: Alita: Battle Angel

Người thật hay CGI và cách bộ phim ‘Alita: Battle Angel’ nâng tầm hiện thực hóa manga
Người thật hay CGI và cách bộ phim ‘Alita: Battle Angel’ nâng tầm hiện thực hóa manga
Những khó khăn mà các nhà làm phim phải đối mặt, tầm quan trọng của sự đa dạng trong "Alita: Battle Angel" và khả năng về phần tiếp theo sẽ…
  • Chỉ 13 phút đọc