#tag: agnes pelton

Agnes Pelton: ‘Mọi tranh trừu tượng của tôi đều liên quan đến ánh sáng, vì ánh sáng là tất cả cuộc sống này.’
Agnes Pelton: ‘Mọi tranh trừu tượng của tôi đều liên quan đến ánh sáng, vì ánh sáng là tất cả cuộc sống này.’
Sự cuốn hút của các bức tranh phong cảnh gần như là trừu tượng của họa sĩ người Mỹ Agnes Lawrence Pelton (1881-1961) được tạo nên bởi những yếu tố…
  • Chỉ 9 phút đọc