#tag: affordance

Thuật ngữ UX/UI kỳ 2 - Các dạng Affordance trong UI (Phần 2)
Thuật ngữ UX/UI kỳ 2 - Các dạng Affordance trong UI (Phần 2)
Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa và nguồn gốc của thuật ngữ affordance trong thiết kế. Trong bài viết kỳ này, chúng ta sẽ…
  • Chỉ 10 phút đọc
Thuật ngữ UX/UI kỳ 2 - Khái niệm Affordance trong UI (Phần 1)
Thuật ngữ UX/UI kỳ 2 - Khái niệm Affordance trong UI (Phần 1)
Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm của yếu tố điều hướng trong thiết kế UX/UI. Bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục…
  • Chỉ 3 phút đọc