loading

#tag: adam muto

‘Adventure Time’: Đế chế của người hướng nội
‘Adventure Time’: Đế chế của người hướng nội
Linh hồn của Adventure Time chính là Pendleton Ward - một trong những kẻ làm phim hướng nội nhất Hollywood với quan điểm "hạnh phúc quan trọng hơn một sự nghiệp…
  • Chỉ 13 phút đọc