loading

#tag: accessibility

Khả năng tiếp cận (Accessibility) và tính thẩm mỹ (Aesthetic) trong UI
Khả năng tiếp cận (Accessibility) và tính thẩm mỹ (Aesthetic) trong UI
Trong quá trình thiết kế, chúng ta nên ưu tiên giải quyết vấn đề về khả năng tiếp cận (Accessibility) trước khi quan tâm đến thẩm mỹ (Aesthetic) của sản phẩm,…
  • Chỉ 8 phút đọc
Hướng dẫn cách tạo bảng so sánh mức độ dễ tiếp cận của một bảng màu
Hướng dẫn cách tạo bảng so sánh mức độ dễ tiếp cận của một bảng màu
Tính dễ tiếp cận luôn là yếu tố rất khó để thực hiện. Các lỗi trong bảng màu – cách ứng dụng màu sắc trong giao diện người dùng –…
  • Chỉ 8 phút đọc