loading

#tag: 7 nguyên tắc logo

7 nguyên tắc cơ bản nhất khi thiết kế logo (P.2)
7 nguyên tắc cơ bản nhất khi thiết kế logo (P.2)
Hầu hết những thiết kế đồ họa đều tồn tại trong một tháng đến vài năm, nhưng một thiết kế logo tốt sẽ tồn tại đến vài thập kỉ.
  • Chỉ 12 phút đọc
7 nguyên tắc cơ bản nhất khi thiết kế logo (Phần 1)
7 nguyên tắc cơ bản nhất khi thiết kế logo (Phần 1)
Mặc dù thiết kế một logo có thể trông khá đơn giản, nhưng đằng sau là cả một quá trình lên ý tưởng và nỗ lực kèm theo.
  • Chỉ 12 phút đọc