Batsana Batsana - Graphic Design

Animated GIFs by RRRRRRRROLL

Rrrrrrrroll là một dự án được tạo ra bởi một nhóm bạn từ Nhật Bản. Sử dụng kỹ thuật chụp ảnh để khám phá chuyển động (animated gif) dựa trên những đối tượng đơn giản và người xoay quanh tâm của họ.

Sưu tầm từKoikoikoi

Hình trong bài (8)
Chia sẻ trên: