astrono

astronoWriter Tham gia ngày 17/11/2017

Bài viết của tác giả:

Subway và hệ thống nhận diện hình ảnh mới toanh
Subway và hệ thống nhận diện hình ảnh mới toanh
Hệ thống Nhận diện thương hiệu của Subway được thực hiện bởi Agency Turner Duckworth (NYC) và Giám đốc Sáng tạo Andy Baron, người đã mang Nhà nhiếp ảnh và…
  • Chỉ 3 phút đọc