Hầu hết các nhà thiết kế đều gặp chung một vấn đề: Làm sao để chọn ra một kiểu chữ độc đáo và đẹp mắt để có thể phục vụ 3 nhiệm vụ cơ bản. Hỗ trợ cho hệ thống nhận diện. Làm phong phú các hình thức trực giác và cuối cùng là tương thích với tổng thể thiết kế. 

 

Có rất nhiều phương án để bạn lựa chọn, bởi vậy bạn cũng cần thời gian để chọn được một phương án bạn thấy thích thú. Hơn nữa, các lựa chọn thường dựa trên yêu cầu của khách hàng. Đó là lý do chúng ta cần rất nhiều phương án về phông chữ trong tay.

 

Kiểu chữ nào là hiệu quả nhất. Phông chữ nào có thể có hiệu quả trong hầu hết các thiết kế dành cho công ty? Và những sự lựa chọn nào để độc đáo, nhưng kiểu chữ vẫn chuyên nghiệp?

 

Chúng tôi có các câu trả lời. Nhiều ngày trước, chúng tôi mở ra hàng ngàn kiểu chữ, đọc hàng ngàn những bài viết của các designer về typography, xem xét font nào sử dụng nhiều, và không bỏ qua những lời giới thiệu về font. Bởi vậy bài viết này chắc cũng hữu ích hầu hết chúng ta.

 

Chúng ta hãy nhìn vào hơn 80 kiểu chữ tuyệt đẹp cho nhà thiết kế chuyên nghiệp, dựa trên đề xuất từ các nhà thiết kế và phát triển web trên toàn thế giới. Hầu hết các ảnh chụp màn hình được lấy từ các xưởng thiết kế và cung cấp font – đặc biệt là về Veer.com và Fontshop.com.

 

Bài viết tham khảo

 

 

Kiểu chữ cổ điển

Những mẫu typography kinh điển trong một tóm tắt tổng thể. Bạn sẽ thấy nhiều hơn những kiểu chữ truyền thống trên trang web 100 Best Fonts, bao gồm lịch sử, sự phát triển và những thông tin liên quan.

 

 

1. Helvetica


 

 

 

 

2. Helvetica Neue


 

 

 

 

3. Univers


 

 

 

 

4. Frutiger

 


 

 

 

5. Avenir


 

 

 

 

 

6. Myriad Pro


 

 

 

 

7. Neuzeit


 

 

 

 

8. Syntax


 

 

 

 

9. Proxima Nova


 

 

 

 

10. Proxima Sans


 


 

 

 

11. Glasgow


 

 

 

12. Charlotte Sans


 

 

 

13. Precious Sans


 

 

 

14. Gill Sans


 

 

 

15. Lisboa


 

 

 

 

16. Franklin Gothic


 

 

 

 

17. Futura


 

 

 

18. EF TV Nord 1


 

 

 

19. FF Scala


 

 

 

 

20. Rockwell


 

 

 

21. Eurostile


 

 

 

 

 

22. Warnock


 

 

 

 

 

 

23. FF DIN


 

 

 

 

24. FF Meta


 

 

 

 

25. Officina


 

 

 

 

26. FF Dax


 

 

 

 

27. DF Dynasty


 

 

 

 

28. Akzidenz-Grotesk


 

 

 

 

29. AG Book


 

 

 

 

30. Precious Serif


 

 

 

 

 

Theo Smashing (còn tiếp)

Comments

comments