Tag: kiến thức

11 kiểu ảo ảnh thị giác trong thiết kế trực quan

  Trong những năm với cương vị là nhà thiết kế sản phẩm, đã ...

Week 47: Facebook có sắp tàn?

Tuần trước, ngân hàng uy tín nhất thế giới, Goldman Sachs quyết định đầu ...