#tag: xuân thu nguyễn

Xuân Thu Nguyễn - Chân dung nhà thiết kế Haute Couture gốc Việt
Xuân Thu Nguyễn - Chân dung nhà thiết kế Haute Couture gốc Việt
"Không như những thiết kế sản xuất hàng loạt, mỗi thiết kế Haute Couture mang cả tâm hồn của người thiết kế”.
  • Chỉ 9 phút đọc