#tag: xéo xọ

“Đơn giản chỉ là Xéo Xọ thôi”
“Đơn giản chỉ là Xéo Xọ thôi”
Cùng nhau khám phá nhiều hơn câu chuyện của hai cô chủ trẻ tuổi đằng sau thương hiệu Xéo Xọ thành công. Gặp gỡ 2 cô chủ tại cửa hàng…
  • Chỉ 6 phút đọc