#tag: wrapped 2018

Góc nhìn thú vị về kỹ thuật và công nghệ được áp dụng trong Spotify Wrapped 2018
Góc nhìn thú vị về kỹ thuật và công nghệ được áp dụng trong Spotify Wrapped 2018
Tóm tắt Chiến dịch Spotify Wrapped lần thứ hai này tập trung chủ yếu vào hai yếu tố: màu sắc và typography. Màu sắc sử dụng trong việc cá nhân…
  • Chỉ 7 phút đọc